Zasady ochrony patentowej znaków towarowych

Zasady ochrony patentowej znaków towarowych

Wiele firm, które posiadają ugruntowaną pozycję na rynku, zastrzega znaki towarowe, które umieszcza na swoich towarach czy też używa w czasie promocji usług.

Dobrym przykładem mogą być producenci ubrań, aut. Należy wyróżnić rodzaje znaków towarowych, jakie mogą być chronione przez Urząd Patentowy RP. Wyróżniamy znaki graficzne, znaki słowne, czyli przykładowo nazwa firmy, oraz najczęściej znaki towarowe składające się ze słowa oraz grafiki.

Zasady ochrony patentowej znaków towarowych

Przykłady znaków i cech towarów podlegających ochronie

Innym przykładem możliwości zastrzeżenia znaku towarowego jest określony kształt. Przykładowo może być to kształt pojazdu, karoserii, ogólny wygląd. Bardzo charakterystyczne jest także zastrzeganie przykładowo butelek napoi, wyglądu budynków w przypadku sieci restauracji. Dodatkowo firmy mogą chronić pozycję znaków towarowych, co będzie charakterystyczne dla obuwia. Często znaki towarowe mogą przybierać różne formy, charakterystyczne przykładowo dla kampanii reklamowych prowadzonych przez daną firmę. Może być z tym związany sygnał dźwiękowy, melodia, co będzie charakterystyczne przykładowo dla odróżnienia stacji radiowych, będą to tak zwane jingle. Firma, która chce zastrzec dźwiękowy znak towarowy, najczęściej zapisuje go za pomocą nut.

Dodatkowo możemy zastrzegać kolory, zestawy kolorów charakterystyczne dla logo firmy, które jednoznacznie będą kojarzyły się z daną usługą czy też towarem. Możliwe jest zastrzeżenie multimediów, hologramów, prawo własności przemysłowej nie narzuca ograniczeń, dlatego powstawanie nowych technologii może sprawić, że pojawią się nowe formy znaków towarowych, które będzie można legalnie zastrzec. N pamiętać, że znak towarowy, który chcemy zgłosić do Urzędu Patentowego, powinien być unikalny, często zgłaszane są znaki słowno-graficzne, które zawierają nazwę firmy oraz logo charakterystyczne dla firmy. Jednocześnie należy pamiętać, aby były to unikalne słowa, nazwy oraz takie znaki, które nie występują już w katalogu Urzędu Patentowego.

Więcej przydatnych informacji na temat odmian znaku towarowego możemy znaleźć na stronie https://znakitowarowe-blog.pl/rodzaje-znakow-towarowych-odmiany/. Dostępne są przykłady, dzięki czemu firmy, które chcą zastrzec swoje znaki patentowe, będą wydziały, jakie elementy nazwy czy znaków graficznych będą podlegały ochronie. Dodatkowo należy pamiętać o możliwości ochrony kształtu, kolorystyki, jak również wielu innych cech, które są charakterystyczne tylko dla naszego produktu.